OFERTA

nASZA FIRMA ŚWIADCZY:

USŁUGI BRUKARSKIE

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKI

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Prace kanalizacyjne Tarnów

uSŁUGI BRUKARSKIE

Zajmujemy się:

 • układaniem kostki brukowej

 • budowaniem i utwardzeniem nawierzchni

 • wszelkimi pracami wodnokanalizacyjnymi

 • układaniem obrzeży, krawężników, palisad

 • montażem systemów odwodnień oraz studzienek

 • wykonywaniem drenaży

 • odbudową oraz renowacją kostki brukowej

 • wykonaniem podbudowy

 • określeniem odpowiednich spadków przy użyciu niwelatora 

Usługi
koparko-ładowarki

Zajmujemy się:

 • Wykonaniem wykopów pod fundamenty 

 • Wykonaniem wykopów pod ogrodzenia 

 • Wykonaniem wykopów pod sieć wodną i kanalizacyjną

 • Wykonaniem wykopów pod sieć gazową i elektryczną

 • Wykonaniem wykopów pod zbiorniki wodne, kanały i rowy melioracyjne
 • plantowaniem i przygotowaniem terenu pod budowę dróg, chodników czy parkingów

 • załadunkiem ziemi i gruzu

 • innymi pracami według potrzeb klienta
Wynajem koparki Tarnów, Kraków
Prace ogólnobudowlane Pepo-Bruk

Usługi ogólnobudowlane

Zajmujemy się:

 • wykonaniem ogrodzenia 
 • izolacją fundamentów
 • czyszczeniem i impregnacją kostki brukowej 
 • wyburzaniem budynków 
 • budową tarasów 
 • innymi pracami budowlanymi 

Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą
Zapraszamy do kontaktu